مزایای کلاسهای آنلاین کارنو


  • صرفه جویی در زمان و هزینه                                                 
  • عدم نیاز به نصب نرم افزار خاصی توسط کاربران
  • امکان برقراری ارتباط در هر نقطه
  • امکان برقراری ارتباط در شبکه با پهنای باند محدود
  • عدم نیاز به تجهیزات سخت افزاری خاصی برای کاربر
  • استفاده از بهترین اساتید کشور
  • امکان برقراری تماس چند نفره و گروهی
  • زمانبندی مناسب و منظم کلاسها
  • امکان ارسال مطالب و فایلها

تست دوم بر اساس تاریخ

Following content will appear on all events