• برگزار کننده: خانه‌ی رویداد دانشگاه تهران
    1398-02-12 09:00 به 1398-02-19 13:00
    --آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۱۶، باشگاه دانشجویان، دفتر کانون‌ها --
    کارگاه ها