گالری تصاویر همراهان کارنو

کارگاه آشنایی با معامله در بورس -1398/05/17کارگاه سیستم های اطلاعاتی-1398/04/19

دومین همایش حسابداری مدیریت شمالغرب کشور - 1397/09/21همایش نقش ساختار ذهن در موفقیت اقتصادی بانوان کارآفرین - 1397/05/07  همایش استراتژی های کاهش هزینه در کسب و کار - 1396/11/19  نخستین همایش حسابداری مدیریت شمالغرب کشور - 1396/09/09

 


جشنواره آشپزی تبریز 2018 - 1396/11/17